தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இஸ்லாமியத் தமிழ் இலக்கியச் சிந்தனை
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் :
அஹ்மது, அதிரை
பதிப்பகம் : அதிரைப் பதிப்பகம்
Telephone : 914445002114
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : இஸ்லாமிய இலக்கியம்
பக்கங்கள் : 224
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
சீரும் சிறப்பும் மிக்க இஸ்லாமியத் தமிழ் இலக்கியப் பரப்பினை நாடறியச் செய்யும் பணி. இஸ்லாமிய இலக்கியக் கருவூலங்கள் பலவற்றைக் கண்டுபிடித்து, அவற்றைப் பற்றிய நயம் மிக்க, சுவை மிக்க கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார் ஆசிரியர்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan