தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழரின் காலக் கணக்கு
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் :
சின்னப்பத்தமிழர், அ.சி
பதிப்பகம் : தமிழம்மா பதிப்பகம்
Telephone : 919941141894
விலை : 10
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 48
புத்தக அறிமுகம் :
ஊடக மதிப்புரைகள்
1
மதிப்புரை வெளியான நாள் : update
மதிப்புரை வழங்கிய இதழ் : தமிழர் கண்ணோட்டம்
மதிப்புரை வழங்கியவர் பெயர் : ஆசிரியர் குழு

தமிழ்மொழியின் மீது தொற்றிக்கொண்டே வரும் வேற்று மொழிகளைக் களைந்து தாய் மொழியை தனித்துவமாய் மின்ன வைக்க முயல்கிறது இந்நூல். காலம், அளவு மற்றும் எண்கணித முறை, திங்கள், நாள் ஆகியன வடமொழியில் திரிந்து கிடக்கின்றன. அதைத் தமிழ் மொழியிலேயே காலத்தின் கண்ணாடியாய் எதிரொலிக்கிறது. தமிழரின் காலக்கணக்கில் இந்நூல் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும். - - - - டிசம்பர் 2007 - - - - -

1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan