தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழில் இதழியல் நூல்கள் - நூலடைவு
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் :
சரவணன், தி.மா
பதிப்பகம் : கலைநிலா பதிப்பகம்
Telephone : 919842446044
விலை : 45
புத்தகப் பிரிவு : இதழியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 112
புத்தக அறிமுகம் :
தமிழ் இதழ்கள் பற்றிய வரலாற்று நூல்கள், இதழியல் கலை விளக்க நூல்கள், தனி இதழ் மதிப்பீட்டு நூல்கள், இதழ் ஆசிரியர்களின் இதழ்ப்பணி பற்றிய நூல்கள், இதழ் தொகுப்பு நூல்கள், என 1901 முதல் 2006 வரை தமிழில் வெளிவந்த நூல்கள் பற்றிய நூலடைவு நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan