தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


வித்தைக்கார அண்ணன்
பதிப்பு ஆண்டு : 1979
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1979)
ஆசிரியர் :
ரேவதி
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
Telephone : 914428132863
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 89
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
1953 இல் ஆசிரியரால் எழுதப்பட்ட சிறுவல் நாவல், பிச்சை எடுக்கக் கூடது என்பதை சிறுவர்களுக்கு அறிவுரையாக்க் கூறும் நாவல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan