தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


வழி வழி வள்ளுவர்
பதிப்பு ஆண்டு : 1987
பதிப்பு : பத்தாம் பதிப்பு(1987)
ஆசிரியர் :
சேதுப்பிள்ளை, ரா.பி
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
Telephone : 914428132863
விலை : 8
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 96
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :
வள்ளுவருக்கு பின்னெழுந்த இலக்கியங்களும்,இலக்கியகர்த்தாக்களும் எவ்வாறு வள்ளவம் கூறும் நல்விதயங்களை தம்மகத்தே கொண்டுள்ளன என்பதை விரிவாகவும் விளக்கமாகவும் ஆய்வு செய்து வவிடையளிக்கின்ற நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan