தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


குழந்தைக்கவிஞன்
பதிப்பு ஆண்டு : 1982
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (1982)
ஆசிரியர் :
பூவண்ணன்
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
Telephone : 914428132863
விலை : 4
புத்தகப் பிரிவு : நாடகங்கள்
பக்கங்கள் : 63
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
வானொலியில் ஒலிபரப்பாகிய டாக்கடர் பூவண்ணன் அவர்களின் குழந்தைக்கவிஞன் என்னும் நாடகத்தின் எழுத்துப்பிரதி.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan