தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


குள்ளப்பசு
பதிப்பு ஆண்டு : 1982
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1982)
ஆசிரியர் :
ரேவதி
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
Telephone : 914428132863
விலை : 2
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 32
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
ரேவதி அவர்களின் சிறுவர்களுக்கான கதைகள் ஐந்தினை உள்ளடக்கிய தொகுதி. பின்னாளில் நூற்றுக்கணக்கான கதைகளை எழுதிய ரேவதி அவர்களின் இரண்டாவது தொகுதி என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan