தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மூன்று வீரர்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1983
பதிப்பு : ஏழாம் பதிப்பு(1983)
ஆசிரியர் :
வாண்டுமாமா
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
Telephone : 914428132863
விலை : 3
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 57
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
வீரர்களுக்கான தகுதிகள் ஏதுமின்றி சந்தர்ப்ப வசத்தால் வீரர்களாக தம்மைக் காட்டிக்கொள்கிற மூன்று நண்பர்கள் செய்யும் அட்டகாசத்தை நகைச்சுவையுடன் இந்தக் கதையில் சொல்லியிருக்கிறார் வாண்டுமாமா.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan