தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஒருதுறைக்கோவை
பதிப்பு ஆண்டு : 1977
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1977)
ஆசிரியர் :
இராமசாமி, நாயுடு
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
Telephone : 914428132863
விலை : 9
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 208
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
ஒரு துறைக் கோவை என்பது அகப்பொருள் துறைகள் பலவற்றுள் நாணிக்கண் புதைத்தல் என்னும் ஒரு துறையைப் பற்றி மட்டுமே,கட்டளைக்கலித்துறை என்னும் செய்யுள் வகையால், நானூறு பாடல் களைக்கொண்டு இயற்றப்பட்ட ஒரு நூல். கி.பி 1650 காலப் பகுதியில் வாழ்ந்த அமிர்த கவிராயரினால் இயற்றப் பெற்றது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan