தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பாப்பாவுக்கு பாரதி
பதிப்பு ஆண்டு : 1962
பதிப்பு : பத்தாவது பதிப்பு(2002)
ஆசிரியர் :
ரங்கநாதன், தி.ஜ.ர
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
Telephone : 914428132863
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் கதைகள்
பக்கங்கள் : 54
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
தமிழக அரசின் முதற்பரிசு பெற்ற புத்தகம்
புத்தக அறிமுகம் :
பாரதியின் வாழ்க்கயில் சந்தித்த நிகழ்வுகள், படங்களுடன் சிறுவர்களின் மனிதில் பதியும்வண்ணம் எழுதப்பட்டுள்ள நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan