தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


குருநானக்
பதிப்பு ஆண்டு : 1973
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(1973)
ஆசிரியர் :
சந்தானலக்ஷ்மி
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
Telephone : 914428132863
விலை : 3
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 52
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
குருநானக் அவர்களின் வாழ்கை வரலாற்றை சிறுவர்களுக்காக எளிய முறையில் தொகுத்து தருகின்ற நூல். பழனியப்பா பிரதர்ஸ் வெளியிட்டுள்ள நாட்டுக்கு உழைத்த நல்லவர் வரிசை நூல் எண் - 42

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan