தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


உலகத் தமிழிலக்கிய வரலாறு (கி.பி 1851 - கி.பி 2000)
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2005)
ஆசிரியர் :
சிவத்தம்பி, கா
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
Telephone : 914422542992
விலை : 180
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கிய வரலாறு
பக்கங்கள் : 630
புத்தக அறிமுகம் :
முனைவர் கா.சிவத்தம்பி அவர்களுடன் சேர்ந்து முனைவர் ச.சிவகாமி முனைவர் இராம.குருநாதன் ஆகியோர் இந்நூலினைத் தொகுத்துள்ளார்கள்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan