தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


திராவிட இயக்க இதழ்கள் (தொகுதி - 1)
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2005)
ஆசிரியர் :
சுந்தரமூர்த்தி, இ
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
Telephone : 914422542992
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : இதழியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 216
புத்தக அறிமுகம் :
தொகுப்பில் உதவி மா.ரா.அரசு

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan