தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழர் அளவைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2003)
ஆசிரியர் :
பகவதி, கு
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
Telephone : 914422542992
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : தொழில் நுட்ப வரலாறு
பக்கங்கள் : 154
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan