தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழ் நாவல்கள் (அகர வரிசை)
பதிப்பு ஆண்டு : 1985
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1985)
ஆசிரியர் :
சீதாலட்சுமி, வே
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
Telephone : 914422542992
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 468
புத்தக அறிமுகம் :
1983 வரை வெளிவந்துள்ள தமிழ் புதினங்கள் சுமார் 10000 என்ற நிலையில் 6298 புதினங்கள் பற்றிய தகவல்கள் இந்நூலில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan