தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பெரியார் புரட்சி மொழிக்குறள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2001)
ஆசிரியர் :
அறநெறியன்
பதிப்பகம் : தமிழ்க்குலம் பதிப்பாலயம்
Telephone : 914424640575
விலை : 10
புத்தகப் பிரிவு : குறள் வெண்பா
பக்கங்கள் : 40
புத்தக அறிமுகம் :
தமிழக அரசு வெளியிட்ட பெரியார் புரட்சி மொழிகள் என்னும் நூலை கருப்பொருளாளக் கொண்டு குறள் வெண்பாக்களில் பெரியாரின் கருத்துக்களை இலக்கிய நயம் மிளிரத் தந்துள்ளார். இவை விடுதலை ஞாயிறு மலரில் வெளிவந்தது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan