தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


குறிப்பேடு
பதிப்பு ஆண்டு : 1963
பதிப்பு : மூன்றாம் பதிப்பு(1963)
ஆசிரியர் :
தில்லைநாயகம், வேve-thillainayagam@rediffmail.com
பதிப்பகம் : மோகன் பதிப்பகம்
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : பொது அறிவு
பக்கங்கள் : 580
புத்தக அறிமுகம் :
பொது அறிவுக் களஞ்சியம்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan