தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


வள்ளல்கள் வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 1975
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1975)
ஆசிரியர் :
தில்லைநாயகம், வேve-thillainayagam@rediffmail.com
பதிப்பகம் : ராஜ்மோகன் பதிப்பகம்
விலை : 2
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 58
புத்தக அறிமுகம் :
ஒன்பது வள்ளல்கள் வரலாறு உரைக்கப்படுகிறது

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan