தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மலாக்கா மன்னர்கள் வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 1968
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1968)
ஆசிரியர் :
சுப்பையா, இராம
பதிப்பகம் : இந்திய ஆய்வியல் துறை
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 231
புத்தக அறிமுகம் :
17 ஆம் நூற்றாண்டில் மலாக்கா பேரரசின் நிலையை விளக்கும் Sejarah Melayu நூலின் தமிழாக்கம்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan