தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சிறுபறை
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் :
தமிழியக்கன், பாவலர்
பதிப்பகம் : கானல்வரி பதிப்பகம்
Telephone : 914132210365
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் பாடல்கள்
பக்கங்கள் : 112
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan