தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பசித்த மானிடம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2005)
ஆசிரியர் :
கரிச்சான்குஞ்சு
பதிப்பகம் : காலச்சுவடு பதிப்பகம்
Telephone : 914652278525
விலை : 140
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 272
ISBN : 818935910x
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan