தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இரவு மிருகம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2005)
ஆசிரியர் :
சுகிர்தராணி
பதிப்பகம் : காலச்சுவடு பதிப்பகம்
Telephone : 914652278525
விலை : 35
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 64
ISBN : 8187477946
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan