தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


என்னுயிர்த் தோழி
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2001)
ஆசிரியர் :
பாலகுமாரன்
பதிப்பகம் : விசா பப்ளிக்கேஷன்ஸ்
Telephone : 9143432899
விலை : 56
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 272
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan