தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புதியதோர் உலகம் செய்வோம் - ஜே.கிருஷ்ணமூர்த்தியின் சிந்தனை
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2000)
ஆசிரியர் :
ராவ், பி.எஸ்.ஆர்
பதிப்பகம் : நர்மதா பதிப்பகம்
Telephone : 914428280466
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : தத்துவம்
பக்கங்கள் : 136
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan