தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2005)
ஆசிரியர் :
ஷோபாசக்திshobasakti@hotmail.com
பதிப்பகம் : கருப்புப் பிரதிகள்
Telephone : 919444272500
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 168
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan