தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சொல் அறிவியல் - 1
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் :
திருச்செல்வம், இர
பதிப்பகம் : தமிழியல் ஆய்வுக் களம்
Telephone : 6057160967
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 96
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan