தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழ் எழுத்து வரிவடிவங்களின் எதிர்காலம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் :
செல்வராஜகோபால், க.தா
பதிப்பகம் : Tamil Cinema Encylopedia Publications
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 32
புத்தக அறிமுகம் :
ஒரு சிந்தனைக் கண்ணோட்டமும் தமிழறிஞர்களுக்கு விடுக்கும் வேண்டுகோளும்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan