தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மட்டக்களப்பு மாநிலத்திற்கு ஆதாரமுள்ள வரலாறு படைக்க வாரீர்.....!
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் :
செல்வராஜகோபால், க.தா
பதிப்பகம் : Tamil Cinema Encylopedia Publications
விலை : 320
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 18
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan