தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சிராஜுல் மில்லத் அப்துல் ஸமது
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் :
தாஜுத்தீன், சி.எஸ் துபாஷ்thanalpathippagam@gmail.com
பதிப்பகம் : தணல் பதிப்பகம்
Telephone : 919841011078
விலை : 65
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 152
புத்தக அறிமுகம் :
தமிழக முஸ்லிம் மக்களுடைய தலைவர்களில் கண்ணியத்திற்குருய காயிதே மில்லத்திற்குப் பிறகு தமிழக அளவிலும், அகில அந்திய அளவிலும் அறிமுகமான சிராஜுல் மில்லத் அப்துல் ஸமது அவர்களுடை வாழ்க்கை வரலாறு. சிராஜுல் மில்லத் அப்துல் ஸமது அவருடைய 60 வருடகால நண்பரான தமிழகத்தின் மூத்த முஸ்லிம் எழுத்தாருமான துபாஷ்.சி.எஸ்.தாஜுதீன் அவர்களால் எழுதப்பட்டது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan