தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


உச்சங்களின் யுகம் - வரலாற்றுப் பதிவுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் :
ராஜதுரை, எஸ்.வி
பதிப்பகம் : பொன்னி
Telephone : 914424333235
விலை : 110
புத்தகப் பிரிவு : பொதுவுடமை
பக்கங்கள் : 232
புத்தக அறிமுகம் :
இருபதாம் நூற்றாண்டுக்கும் இந்த நூற்றாண்டின் தொடக்க ஆண்டுகளுக்கு உரிய முக்கிய வரலாற்று நிகழ்வுகளின் பதிவுகள் பற்றிய கட்டுரைகள் இந்நூலில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan