தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழ் மக்கள் வரலாறு (பழந்தமிழர் வழிபாடுகள்)
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் :
அறவாணன், க.ப
பதிப்பகம் : தமிழ்க்கோட்டம் (சென்னை)
Telephone : 914423744568
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 340
புத்தக அறிமுகம் :
ஊடக மதிப்புரைகள்
1 2
மதிப்புரை வெளியான நாள் : update
மதிப்புரை வழங்கிய இதழ் : தினமணி
மதிப்புரை வழங்கியவர் பெயர் : ஆசிரியர் குழு

தமிழ்ச் சமுதாய வரலாற்றை அறிந்து கொள்ள உதவும் நூல். தமிழர் மணவியல், குடும்பவியல், பொருளியல், போரியல், அரசியல், பழக்கவழக்கவியல் எனப் பல்வேறு தலைப்புகளாகப் பிரித்து எழுதப்பட்டுள்ளது. - - - 26.01.2006 - - -

1 2

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan