தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


அஃறிணை ஆசான்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் :
அறவாணன், க.ப
பதிப்பகம் : தமிழ்க்கோட்டம் (சென்னை)
Telephone : 914423744568
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 116
புத்தக அறிமுகம் :
வழக்கமாகத் திருக்குறள், அற இலக்கியங்கள் முதலாயவற்றைக் கருவாகக் கொண்டு உபதேசம் செய்வதைவிட உள்ளத்தை அள்ளிக்கொள்ளும் வண்ணம் கற்பனை உருவம் ஒன்றைக்கொடுத்து அதன்வழிக் கருத்துருவத்தைப் புலப்படுத்தினால் என்ன என்று தோன்றியது, அதன் வெளிப்பாடே இந்நூல்.... - - முன்னுரையில் க.ப.அ - -
ஊடக மதிப்புரைகள்
1 2 3
மதிப்புரை வெளியான நாள் : update
மதிப்புரை வழங்கிய இதழ் : தினத்தந்தி
மதிப்புரை வழங்கியவர் பெயர் : ஆசிரியர் குழு

தரமான நூல்களைத் தரும் க.ப.அறவாணன், இந்த "அஃறினை ஆசான்கள்" நூலில் விழுவது, எழுவதற்கே என்கிறார். மனிதனைப் பார்த்து மற்றய உயிர்கள் கற்றுக் கொள்ள வேண்டியதை விட, மனிதன் மற்றைய உயிர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவையே ஏராளம் என்பதை வலியுறுத்தும் 45 கட்டுரைகள் இப்புத்தகத்தில் இடம் பெற்றுள்ளன. "போக வேண்டிய இடங்களும் போகவேண்டாத இடங்களும்" தலைப்பில் இடம் பெற்றுள்ளதை பின்பற்றினால் வாழ்வின் உயரத்திற்கு செல்வது உறுதி.

1 2 3

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan