தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இசையும் யாழும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் :
இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
Telephone : 914424339030
விலை : 180
புத்தகப் பிரிவு : தொழில் நுட்ப வரலாறு
பக்கங்கள் : 288
புத்தக அறிமுகம் :
தமிழர்களின் புழங்குபொருள் பண்பாடு குறித்து விரிவான ஆய்வுகள் இன்னமும் நிகழ்த்தப்பெறாத நிலையில், நுண்கலைச் செல்வர் சாத்தன்குளம் அ.இராகவன் அவர்களால் எழுதப்பட்ட நூல் ஆகும். யாழ் பயன்பாடும், பின்னர் யாழ் எவ்வாறு வீணை ஆக வடிவம் பெற்றது என்பது குறித்த ஆய்வு நூலாகும்.
ஊடக மதிப்புரைகள்
1
மதிப்புரை வெளியான நாள் : update
மதிப்புரை வழங்கிய இதழ் : பதிப்புத் தொழில் உலகம்
மதிப்புரை வழங்கியவர் பெயர் : மைதிலி

தமிழகத்தில் பழங்காலந்தொட்டு உருவாகி வளர்ச்சி பெற்று வந்தது தமிழிசை. தமிழிசை குறித்த ஆய்வில், பண்கள் குறித்த விவாதங்களே முதன்மையாக அமைகின்றன. பல்வேறு அரிய தரவுகள் மூலம், பல்வேறு பண்கள் குறித்த ஆய்வை மேற்கொண்டிருப்பதைக் காண்கிறோம். தொல்காப்பியம் தொடங்கி விபுலானந்தர் வரை, பண்களின் வளர்ச்சி வரலாற்றைத் தமிழ் நூல்கள் வரையறுத்துக் காட்டியுள்ளன. பண் அமைப்புகளில் யாழ்க் கருவியோடு தொடர்புடையவற்றை மட்டும் விரிவாக இந்நூல் ஆய்வு செய்கிறது. யாழின் தோற்றம் குறித்தும் இந்நூல் ஆய்வு அமைந்துள்ளது. யாழ் எவ்விதம் பின்னர் வீணையாக வடிவம் பெற்றது என்பது குறித்த ஆய்வே மிக முக்கியமானதாகும். இவ்வாய்வு நூல் தமிழ்ச் சமூக வரலாற்று மாணவர்கட்கு அரிய விருந்தாக அமையும் என்பதில் ஐயமில்லை. - - - ஜூன் 2006 - - -

1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan