தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சடங்கு
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் :
எஸ்பொanura@matra.com.au
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
Telephone : 914423723182
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 160
ISBN : 8189748181
புத்தக அறிமுகம் :
மனிதனை ஆட்டிப்படைக்கும் காமத்தை, யாழ்ப்பாண வாழ்க்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதியுள்ளார் எஸ்பொ. மனித உணர்வுகளின் அடியாழத்தை மிக இயல்பாகவும் உண்மையாகவும் அணுகிய நாவல் இது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan