தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழர் பண்பாட்டில் தாமரை
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் :
இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
Telephone : 914424339030
விலை : 135
புத்தகப் பிரிவு : பண்பாட்டு வரலாறு
பக்கங்கள் : 216
புத்தக அறிமுகம் :
தமிழர்களின் புழங்குபொருள் பண்பாடு குறித்து விரிவான ஆய்வுகள் இன்னமும் நிகழ்த்தப்பெறாத நிலையில், நுண்கலைச் செல்வர் சாத்தன்குளம் அ.இராகவன் அவர்களால் எழுதப்பட்ட நூல் ஆகும். தாமரை மலர் எவ்விதம் பல நிலைகளில் இடம் பெற்றிருக்கிறது என்பது குறித்த ஆய்வு நூலாகும்.
ஊடக மதிப்புரைகள்
1
மதிப்புரை வெளியான நாள் : update
மதிப்புரை வழங்கிய இதழ் : பதிப்புத் தொழில் உலகம்
மதிப்புரை வழங்கியவர் பெயர் : மைதிலி

தாமரைப் பூ, தமிழ்ச் சமூகத்தில் இடம் பெறும் முறைமையும், தாமரை வடிவச் சிற்பங்கள், தாமரை ஓவியங்கள் ஆகியவை தமிழகத்தில் இடம் பெற்றிருக்கும் தன்மைகளையும் இந்நூல்வழி நாம் அறிய முடிகிறது. தாமரை, தமிழர்களின் மருத்துவம் தொடர்பான பொருட்களில் ஒன்றாக அமைந்துள்ளது. காசுகளில் வரைந்துள்ள உருவங்களில் ஒன்றாகத் தாமரை உள்ளது. கட்டடத் தூண்கள், கோபுரங்கள் யாவிலும் தாமரை ஓவியமாக, செதுக்கலாகத் தமிழகமெங்கும் காலாதி காலமாக அமைந்து வருகிறது. இந்நூல் தமிழகத்தின் கலை வரலாறு, பண்பாட்டு வரலாறு ஆகியவற்றைப் பயில முனைவோர்க்குப் பெரிதும் உதவும். - - - ஜூன் 2006 - - -

1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan