தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


?
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் :
எஸ்பொanura@matra.com.au
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
Telephone : 914423723182
விலை : 65
புத்தகப் பிரிவு : நகைச்சுவை
பக்கங்கள் : 144
ISBN : 8189748130
புத்தக அறிமுகம் :
"?" என்பதுதான் ஒரு நூலின் பெயர் (அங்கதம் இழையோடும் புனைவு). அதற்குள் பந்த நூல் மூலமும் நச்சாதார்க்குமினியார் உரையும் இணைந்துள்ளது. இது தமிழ் இலக்கியத்திற்கு, படைப்பிலக்கியத்திலே புதிய வடிவங்களையும், பரிணாமங்களையும் தரும் எஸ்.பொ தந்துள்ள இன்னொரு புதிய வடிவம். இந்த நூல் முதன்முதலில் 31.10.1972 இல் இலங்கையில் இளம்பிறை எம்.ஏ.ரஹ்மான் அவர்களின் அரசு வெளியீட்டின் மூலம் வெளியிடப்பட்டது. மூன்றாவது பதிப்பாக மித்ரவினாடாக வெளிவந்துள்ளது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan