தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழ் எழுத்துச் சீர்மை
பதிப்பு ஆண்டு : 1979
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1979)
ஆசிரியர் :
தில்லைநாயகம், வேve-thillainayagam@rediffmail.com
பதிப்பகம் : சேகர் பதிப்பகம்
Telephone : 914465383000
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 16
புத்தக அறிமுகம் :
சேகர் பதிப்பகம் வெளியிட்ட "எழுத்துச் சீர்மை அறிஞர்கள் கருத்து" என்ற நூலில் இடம்பெற்ற கட்டுரையின் மிகைப்படி.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan