தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஈழத்து நாட்டார் பாடல்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் :
நடராசா, எஃப்.எக்ஸ்.சி
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
Telephone : 914423723182
விலை : 65
புத்தகப் பிரிவு : நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்
பக்கங்கள் : 160
ISBN : 1876626801
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan