தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் - ஒரு பார்வை
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் :
அகத்தியலிங்கம், சு.பொ
பதிப்பகம் : பாரதி புத்தகாலயம்
Telephone : 914424332424
விலை : 10
புத்தகப் பிரிவு : சட்டம்
பக்கங்கள் : 24
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan