தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


நிழல்களை நோக்கிய போராட்டங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1978
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (1978)
ஆசிரியர் :
செல்வகணபதி, பொன்
பதிப்பகம் : மக்கள் வெளியீடு
விலை : 5
புத்தகப் பிரிவு : குறுங்காவியம்
பக்கங்கள் : 104
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
எடை : 100
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan