தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : நாணயவியல் ஆய்வு
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
நாணயவியல் ஆய்வு வகைப் புத்தகங்கள் :
1
சங்ககாலக் காசு இயல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2003)
ஆசிரியர் : சண்முகம், ப
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : நாணயவியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 126
ISBN :
தமிழர் காசு இயல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2003)
ஆசிரியர் : காசிநாதன், நடன
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : நாணயவியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 208
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan