தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : வட மொழி இலக்கணம்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 3
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
வட மொழி இலக்கணம் வகைப் புத்தகங்கள் :
1
பாணினியின் அஷ்டாத்தியாயி (பகுதி -1)
பதிப்பு ஆண்டு : 1998
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1998)
ஆசிரியர் : மீனாட்சி, கு
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : வட மொழி இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 441
ISBN :
பாணினியின் அஷ்டாத்தியாயி (பகுதி -2)
பதிப்பு ஆண்டு : 1998
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1998)
ஆசிரியர் : மீனாட்சி, கு
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : வட மொழி இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 275
ISBN :
பாணினியின் அஷ்டாத்தியாயி (பகுதி -3)
பதிப்பு ஆண்டு : 1998
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1998)
ஆசிரியர் : மீனாட்சி, கு
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : வட மொழி இலக்கணம்
பக்கங்கள் : 416
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan