தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : சமூகவியல்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 5
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
சமூகவியல் வகைப் புத்தகங்கள் :
1
அபிவிருத்தியின் சமூகவியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சண்முகலிங்கம், க
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 300.00
புத்தகப் பிரிவு : சமூகவியல்
பக்கங்கள் : 132
ISBN : 9789551857752
இந்திய தத்துவ ஞானம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : எட்டாம் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : லஷ்மணன், கி
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
விலை : 84
புத்தகப் பிரிவு : சமூகவியல்
பக்கங்கள் : 437
ISBN :
தமிழ்ச் சமூகவியல் - ஒரு கருத்தாடல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2002)
ஆசிரியர் : தாயம்மாள், அறவாணன்
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : சமூகவியல்
பக்கங்கள் : 96
ISBN :
யாழ்ப்பாணம் - சமூகம், பண்பாடு, கருத்துநிலை
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2000)
ஆசிரியர் : சிவத்தம்பி, கா
பதிப்பகம் : குமரன் புத்தக இல்லம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : சமூகவியல்
பக்கங்கள் : 204
ISBN :
தமிழர் சமூகவியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2000)
ஆசிரியர் : அன்னி தாமசு
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 35
புத்தகப் பிரிவு : சமூகவியல்
பக்கங்கள் : 156
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan