தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : நகைச்சுவை
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 4
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
நகைச்சுவை வகைப் புத்தகங்கள் :
1
கேலியும் போலியும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : சிட்டி
பதிப்பகம் : நிவேதிதா பதிப்பகம்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : நகைச்சுவை
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
சிரிப்புச் சிந்தனைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : சாரங்கபாணி, கோ
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : நகைச்சுவை
பக்கங்கள் : 96
ISBN :
?
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : எஸ்பொ
பதிப்பகம் : மித்ர வெளியீடு
விலை : 65
புத்தகப் பிரிவு : நகைச்சுவை
பக்கங்கள் : 144
ISBN : 8189748130
இலண்டனில் நாரதர்
பதிப்பு ஆண்டு : 1999
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1999)
ஆசிரியர் : செல்வராஜா, எம்.ரி
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : நகைச்சுவை
பக்கங்கள் : 270
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan