தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : தமிழிசை
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
தமிழிசை வகைப் புத்தகங்கள் :
1
இசைத் தமிழ் கலம்பகம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2000)
ஆசிரியர் : பாவாணர்
பதிப்பகம் : தமிழ்மண் பதிப்பகம்
விலை : 130
புத்தகப் பிரிவு : தமிழிசை
பக்கங்கள் : 288
ISBN :
செந்தமிழ்க் காஞ்சி
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2000)
ஆசிரியர் : பாவாணர்
பதிப்பகம் : தமிழ்மண் பதிப்பகம்
விலை : 95
புத்தகப் பிரிவு : தமிழிசை
பக்கங்கள் : 205
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan