தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : திறனாய்வு - தொகுப்பு
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 12
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
திறனாய்வு - தொகுப்பு வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2
இயல், இசைத் தமிழின் மரபும் மாண்பும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : கண்ணகி, கலைவேந்தன்
பதிப்பகம் : தமிழய்யா வெளியீட்டகம்
விலை : 220
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 368
ISBN :
தமிழ் இலக்கியங்களில் கலைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : கண்ணகி, கலைவேந்தன்
பதிப்பகம் : தமிழய்யா வெளியீட்டகம்
விலை : 220
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 400
ISBN :
தமிழர்கள் வளர்த்த ஆயகலைகள் அறுபத்து நான்கு
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : கண்ணகி, கலைவேந்தன்
பதிப்பகம் : தமிழய்யா வெளியீட்டகம்
விலை : 220
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 376
ISBN :
தமிழர்களின் கிராமியக்கலைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : கண்ணகி, கலைவேந்தன்
பதிப்பகம் : தமிழய்யா வெளியீட்டகம்
விலை : 220
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 360
ISBN :
நாடகக் கலையும் திரைத்தமிழும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : கண்ணகி, கலைவேந்தன்
பதிப்பகம் : தமிழய்யா வெளியீட்டகம்
விலை : 220
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 432
ISBN :
தமிழகத்துக் கோயில் கலைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : கண்ணகி, கலைவேந்தன்
பதிப்பகம் : தமிழய்யா வெளியீட்டகம்
விலை : 220
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 376
ISBN :
தமிழர் மருத்துவம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : கண்ணகி, கலைவேந்தன்
பதிப்பகம் : தமிழய்யா வெளியீட்டகம்
விலை : 250
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 544
ISBN :
தமிழில் இயற்கை மருத்துவம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : கண்ணகி, கலைவேந்தன்
பதிப்பகம் : தமிழய்யா வெளியீட்டகம்
விலை : 250
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 528
ISBN :
தமிழ் இலக்கியங்களில் மருத்துவம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : கண்ணகி, கலைவேந்தன்
பதிப்பகம் : தமிழய்யா வெளியீட்டகம்
விலை : 250
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 484
ISBN :
மேற்கத்திய மருத்துவமும் தமிழின் செல்வாக்கும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : கண்ணகி, கலைவேந்தன்
பதிப்பகம் : தமிழய்யா வெளியீட்டகம்
விலை : 250
புத்தகப் பிரிவு : திறனாய்வு - தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 500
ISBN :
1 2

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan