தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : ஹைக்கூ கவிதைகள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 22
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
ஹைக்கூ கவிதைகள் வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2 3
ஜப்பானிய ஹைக்கூ 100
பதிப்பு ஆண்டு : 2012
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : தமிழன்பன், ஈரோடு
பதிப்பகம் : விழிகள் பதிப்பகம்
விலை : 100.00
புத்தகப் பிரிவு : ஹைக்கூ கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 136
ISBN :
மனதில் ஹைக்கூ
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : இரவி, இரா
பதிப்பகம் : ஜெயசித்ரா
விலை : 40.00
புத்தகப் பிரிவு : ஹைக்கூ கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
சுட்டும் விழி
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : இரவி, இரா
பதிப்பகம் : ஜெயசித்ரா
விலை : 40.00
புத்தகப் பிரிவு : ஹைக்கூ கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
ஐக்கூ ( Feathered Festoons )
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(செப்டம்பர் 2008)
ஆசிரியர் : கவிமுகில்
பதிப்பகம் : விழிகள் பதிப்பகம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : ஹைக்கூ கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 80
ISBN :
அரைக்கீரை விற்கிறான் அம்பானி
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் : பரிதியன்பன்
பதிப்பகம் : ஜெயந்தி பதிப்பகம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : ஹைக்கூ கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 84
ISBN :
அம்மா என் ஹைக்கூ
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : விக்னா பாக்கியநாதன்
பதிப்பகம் : கலைவிளக்கு
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : ஹைக்கூ கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 67
ISBN :
இதயத்தில் ஹைக்கூ
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : இரவி, இரா
பதிப்பகம் : ஜெயசித்ரா
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : ஹைக்கூ கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 72
ISBN :
தென்றலின் சுவடுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : இராஜா, கன்னிக்கோவில்
பதிப்பகம் : இருவாட்சி
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : ஹைக்கூ கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 128
ISBN :
விற்பனைக்குப் புத்தன்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : ஞானசேகரன், ம
பதிப்பகம் : போதி பதிப்பகம்
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : ஹைக்கூ கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 124
ISBN :
ஆதிக்குடி
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : ஞானசேகரன், ம
பதிப்பகம் : போதி பதிப்பகம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : ஹைக்கூ கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 102
ISBN :
1 2 3

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan