தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : கவிதை நாடகம்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 5
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
கவிதை நாடகம் வகைப் புத்தகங்கள் :
1
வைக்கம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு( டிசம்பர் 2008)
ஆசிரியர் : அய்யாசாமி, அ
பதிப்பகம் : விழிகள் பதிப்பகம்
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : கவிதை நாடகம்
பக்கங்கள் : 128
ISBN :
வீரமும் ஈரமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இளங்கோ, பிச்சினிக்காடு
பதிப்பகம் : தோழமை வெளியீடு
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : கவிதை நாடகம்
பக்கங்கள் : 72
ISBN :
பூவரசி
பதிப்பு ஆண்டு : 1999
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (1999)
ஆசிரியர் : சுப்பிரமணியன், க நெல்லை
பதிப்பகம் : நெல்லை க.சுப்பிரமணியன்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : கவிதை நாடகம்
பக்கங்கள் : 136
ISBN :
பூலித்தேவர்
பதிப்பு ஆண்டு : 1999
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (1999)
ஆசிரியர் : சுப்பிரமணியன், க நெல்லை
பதிப்பகம் : நெல்லை க.சுப்பிரமணியன்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : கவிதை நாடகம்
பக்கங்கள் : 168
ISBN :
ஆண்டாள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1993
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (1993)
ஆசிரியர் : சுப்பிரமணியன், க நெல்லை
பதிப்பகம் : நெல்லை க.சுப்பிரமணியன்
விலை : 18
புத்தகப் பிரிவு : கவிதை நாடகம்
பக்கங்கள் : 128
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan