தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : பொன் மொழிகள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 10
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
பொன் மொழிகள் வகைப் புத்தகங்கள் :
1
ஓர் எழுத்து ஓர் உவமை
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதல் பதிப்பு (ஜூலை 2008)
ஆசிரியர் : செங்குட்டுவன், நா.ஆ
பதிப்பகம் : தாய்மையகம்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : பொன் மொழிகள்
பக்கங்கள் : 152
ISBN :
பெரியார் சிந்தனைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் : சுந்தரபுத்தன்
பதிப்பகம் : தோழமை வெளியீடு
விலை : 35
புத்தகப் பிரிவு : பொன் மொழிகள்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
எல்லாமே வைரங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (டிசம்பர் 2008)
ஆசிரியர் : பல்லவன்
பதிப்பகம் : முத்தமிழ்ப் பதிப்பகம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : பொன் மொழிகள்
பக்கங்கள் : 112
ISBN :
இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு ஆத்திசூடி
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதல் பதிப்பு (ஜூலை 2006)
ஆசிரியர் : செங்குட்டுவன், நா.ஆ
பதிப்பகம் : தாய்மையகம்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : பொன் மொழிகள்
பக்கங்கள் : 72
ISBN :
மனம் விரும்பும் மணிமொழிகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : சந்திரா மனோகரன்
பதிப்பகம் : நிரஞ்சன்
விலை : 55
புத்தகப் பிரிவு : பொன் மொழிகள்
பக்கங்கள் : 127
ISBN :
களஞ்சியம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : வில்வம், வி.சி
பதிப்பகம் : புன்னகை வெளியீடு
விலை : 15
புத்தகப் பிரிவு : பொன் மொழிகள்
பக்கங்கள் : 52
ISBN :
தந்தை பெரியாரின் பொன்மொழிகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : தந்தை பெரியார்
பதிப்பகம் : வ.உ.சி.நூலகம்
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : பொன் மொழிகள்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
தத்துவ முத்துக்களும் சமுதாய வித்துக்களும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2001)
ஆசிரியர் : தீவகன்
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
விலை : 27
புத்தகப் பிரிவு : பொன் மொழிகள்
பக்கங்கள் : 120
ISBN :
மேதைகளின் போதனைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2001)
ஆசிரியர் : சந்திரா மனோகரன்
பதிப்பகம் : நிர்மல் பதிப்பகம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : பொன் மொழிகள்
பக்கங்கள் : 240
ISBN :
வள்ளலாரின் பொன்மொழிகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2000)
ஆசிரியர் : சதாசிவம், மு
பதிப்பகம் : மீரா நிலையம்
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : பொன் மொழிகள்
பக்கங்கள் : 120
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan