தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : இஸ்லாம் - கட்டுரைகள்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 8
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
இஸ்லாம் - கட்டுரைகள் வகைப் புத்தகங்கள் :
1
இளமைப் பருவத்திலே...
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : அஹ்மது, அதிரை
பதிப்பகம் : அதிரைப் பதிப்பகம்
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : இஸ்லாம் - கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 96
ISBN :
இஸ்லாமிய ஃபக்கீர்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : ரஹ்மத்துல்லா, வ
பதிப்பகம் : தென்திசை பதிப்பகம்
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : இஸ்லாம் - கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 144
ISBN :
அன்புள்ள மகனே...!
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : தாஜுத்தீன், சி.எஸ் துபாஷ்
பதிப்பகம் : தணல் பதிப்பகம்
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : இஸ்லாம் - கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
ஞான இலக்கியங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : பஷீர், எம்.எஸ் தக்கலை
பதிப்பகம் : தணல் பதிப்பகம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : இஸ்லாம் - கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 222
ISBN :
அருமையான வாழ்வும் அமைதியான இறப்பும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : அஹ்மது, அதிரை
பதிப்பகம் : அதிரைப் பதிப்பகம்
விலை : 15
புத்தகப் பிரிவு : இஸ்லாம் - கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 48
ISBN :
வரலாற்றில் வள்ளல் ஹபீபு முஹம்மது அரசர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : மானாமக்கீன்
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : இஸ்லாம் - கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 252
ISBN :
வரலாற்றில் இலங்கை கண்ட குமரி
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : மானாமக்கீன்
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : இஸ்லாம் - கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 228
ISBN :
நீடூர் நெய்வாசல் நெஞ்சங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2002)
ஆசிரியர் : மானாமக்கீன்
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : இஸ்லாம் - கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 200
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan